Venligboerne

I TÅRNBY

Vil du være med i foreningen?

Det er frivilligt at være med i foreningen "Venligboerne i Tårnby", men vi vil opfordre dig til at være medlem.

 

Medlemskab af Foreningen Venligboerne i Tårnby koster 100 kr. årligt

 

Du kan bruge MobilePay 4272 7985 - skriv mailadresse i kommentarfeltet.

 

Eller du kan bruge Bankkonto 0400 (reg.nr.) 4021134649 (kontonr.) Husk mailadresse til registrering af medlemskab.

 

Vil du donere gave-indbetaling, skriv blot "gave" i kommentarfeltet

Hvis du har lyst til at møde bestyrelsen og få en snak om, hvad du kan gøre i Venligboerne, så kan du altid møde op i mødelokalerne på Hovedbiblioteket på Kamillevej om onsdagen, mellem kl. 17-19.

 

Her mødes "nye" og "gamle" borgere på tværs af kultur, sprog og fødeland.

Foreningen

"Venligboerne i Tårnby"

Foreningen Venligboerne i Tårnby er stiftet som en administrativ støtte og baggrund for Venligboerne i Tårnby og det frivillige arbejde, der udspringer heraf.

 

Foreningen står for f.eks. reservation af kommunale lokaler, leje af stadeplads ved arrangementer Venligboerne deltager i, drift af hjemmeside og facebooksider - samt administration af foreningens midler. Det er bestyrelsen der beslutter hvad der kan bevilges penge til.

Alle kan frit og uden medlemskab tage initiativer, deltage i aktiviteter, bruge facebook-siden til integrations-projekter, formidling af ting og sager osv. Foreningen kommer kun ind i billedet, hvis de som står for aktiviteterne ønsker det, f.eks. i form af hjælp til lokaler eller andet.

 

Ingen kan uden forudgående aftale med bestyrelsen forpligte Foreningen hverken økonomisk eller praktisk. Igangsætter man aktiviteter, står man selv med det endelige ansvar, men bestyrelsen stiller gerne efter aftale op hvis nogen har gode ideer til integrations-projekter som Venligboere (i det omfang der er ressourcer til det).